Welkom bij Global Development Africa.

Steun onze Campagne: “Goed Boeren in Burundi”

Het doel van deze campagne is om boeren te helpen de landbouw te verbeteren door middel van een duurzame aanpak waarmee ze armoede kunnen bestrijden en zelfredzaam kunnen worden.

Door middel het ophalen van sponsorgelden en donaties willen we boeren een lening kunnen verstrekken waarmee ze grondstoffen, machines, arbeid en middelen kunnen huren of kopen om daarmee hun landbrouwproces te kunnen optimaliseren.

“Mijn wens is om meer te kunnen produceren en niet alleen om mijn gezin zelf te voorzien van voedsel, maar ook om de strijd tegen hongersnood aan te gaan.”

Arody Nahimana, Boerin in Burundi

Doneer nu

U kunt de campagne “Goed Boeren in Burundi” steunen door geld over te maken naar de bankrekening van Global Development Africa. Dit kan gemakkelijk met de doneerknop hieronder.

Status Campagne
4000
100

Vertel je vrienden, familie en kennissen over deze campagne:

Het Verhaal van… Arody Nahimana

De boer waarmee het pilotproject zal worden geïnitieerd is Arody Nahimana, geboren in 1970. Ze woont samen met haar man en dochter in Kajaga een kleine plaats in de gemeente Bujumbura in Burundi.

In 2018 heeft Arody een bachelor diploma in Monitoring and Evaluation of impact on community development systems bij Summit International Institute (SII), www.sii.edu.bi) behaald. Sindsdien werkt ze als zelfstandige klein boerin in dorp Rukaramu in de gemeente Mutimbuzi, provincie Bujumbura.

Dankzij financiële steun van haar man en familieleden, heeft Arody een stuk grond kunnen huren van ongeveer 30 x 60 meter. De oogst wordt deels op de markt te koop aangeboden en deels zelf geconsumeerd.

Arody is een energieke en ondernemende vrouw. Haar wens is om meer te kunnen produceren en niet alleen om haar gezin zelf te voorzien van voedsel maar ook om de strijd tegen hongersnood aan te gaan. Arody is op zoek naar financiele ondersteuning om nog een stuk grond te kunnen kopen/huren om haar productie op te schalen. Daarnaast vindt ze het ook erg belangrijk om werkgelenheid te creёren voor haar plaatsgenoten. Steun aan kleine boeren/boerinnen zoals Arody betekent niet alleen heel veel voor Arody maar ook voor de inwoners van het plaats en de plaatsen erom heen. Met deze steun kan de lokale zelfredzaamheid worden bevorderd.

De lokale coördinator: Jean Marie Nibizi

In Burundi zal Jean Marie Nibizi zich gaan inzetten om de Arody te begeleiden en de verbinding met Global Development Africa in Nederland te onderhouden. Jean Marie, geboren in 1962, woont samen met zijn vrouw en 6 kinderen in Bujumbura.

Jean Marie heeft een universitaire studie gevolgd en heeft internationale ervaring opgedaan vanuit zijn verschillende studies en werkbezoeken in de VS, Duitsland, Engeland en Zuid-Afrika. Momenteel werk Jean Marie als dominee. Daarnaast is hij voorzitter van organisatie Shine.

Via Shine heeft Jean Marie initiatieven ontplooid om gemeenschappen op te leiden en mensen bewust te maken van mensenrechten- en veiligheidskwesties, vredesopbouw, jobcreatie, milieubeheer en andere gebieden die duurzame ontwikkeling in Burundi ondersteunen. Doelstelling is om lokale gemeenschappen kansen te bieden die het milieu, de samenleving en de economie ondersteunen.

Met zijn expertise, enthousiasme en energie gaat Jean Marie de boeren in Burundi voor Global Development Africa opleiden en begeleiden.

Door COVID-19 is uw hulp nu nog harder nodig

De Verenigde Naties heeft 17 duurzame ontwikkelingsdoelen gesteld voor het jaar 2030. Hierin staat als 2e doel genoemd een einde aan honger te realiseren. Buiten het feit dat dit sowieso al een ambitieus doel is, wordt deze doelstelling in tijden van COVID-19 nog moeilijker, omdat de ontwikkelingslanden nog extra zwaar geraakt worden door lock-downs, gebrek aan social-distance-mogelijkheden, slechte hygiëne en beperkte medische voorzieningen. Hierdoor is uw steun voor deze campagne nog meer nodig. Ontwikkelingslanden hebben het al moeilijk om oogsten en voedselvoorziening duurzaam te faciliteren door conflicten, voedselplagen en klimaatverandering. Daar komt COVID-19 nu als extra factor bij.

40 – 85% van alle voedselproducenten, lees boeren, worden door de pandemie extra getroffen. Dit geldt ook voor Burundi. Door onze directe contacten met boeren en coördinatoren in Burundi willen we de sponsorgelden en donaties zo optimaal mogelijk gebruiken en daarmee een bijdrage leveren aan het verkrijgen van een betere weerstand tegen deze gecompliceerde factoren.

Uw geld wordt goed besteed. Doneer nu.

Over ons

Wij, Global Development Africa (GDA), zijn een Nederlandse stichting. We zien de waarde van samenwerkingen over grenzen, om het ontwikkelingsproces van arme landen te bevorderen. De stichting wordt geleid door zowel Nederlandse als Afrikaanse (Burundese en Keniaanse) vrijwilligers.

We hebben ons als stichting de volgende doelen gesteld:

Toegang tot wereldontwikkelingen
GDA wil informatie en bewustzijn uitbreiden door zowel persoonlijke benaderingen als dmv moderne internetcommunicatie. Ook vredesprocessen vinden hierin een plaats. Hergebruik, duurzaamheid en fairtrade hebben al een forse sprong genomen. Gezondheid en armoedebestrijding zijn vooral van groot belang in Afrika.

Globale samenwerkingsverbanden
Afrika is bezig met een grote ontwikkeling, waarin uitwisselingen van kennis en vaardigheden mogelijkheden biedt tot verdere uitbreiding.
Afrikaanse migranten kunnen hun kennis uitdragen in de wereld. GDA wil ook ondernemers in Nederland en Afrikaanse landen met elkaar in contact brengen.

Kinderen en jongeren zijn de toekomst
Door kinderen te scholen kunnen zij opgroeien tot sterke jongeren. Door jongeren te helpen bij een opleiding naar een beroep, zullen de komende generaties ook hun kinderen een goede opvoeding en scholing kunnen geven. GDA wil mensen helpen werk te vinden alsmede mogelijkheden creëren tot het vormen van scholen en beroepsonderwijs in Afrika om in de toekomst als ontwikkelde en mondige mensen in het leven te staan.

Eigen krachten inzetten
Ieder mens heeft eigen talenten en krachten, die vaak onvoldoende zijn aangeboord. Ontwikkeling van de persoonlijke power geeft zelfbewustzijn en creativiteit om het leven vorm te geven. GDA wil persoonlijke bronnen aanboren die een richting voor het verdere leven kunnen zijn.

Een goede eigen plek vinden in Nederland, Afrika of elders
Eigen cultuur behouden binnen de context van andere regels en gewoontes vraagt om onderzoek en afwegingen. In Nederland is het voor migranten niet altijd vanzelfsprekend een eigen plek binnen de samenleving te vinden. Bij terugkeer naar het land van oorsprong is actuele kennis en hulp bij verdere werkzaamheid onontbeerlijk.

Uitbreiding van mogelijkheden
Vanuit een lokale optie kan gekeken worden naar mogelijkheden voor een gezonde groei, waar een ieder van kan profiteren om met elkaar samen te werken. Samenleving in vrede is mogelijk door armoede te bestrijden en mensen kennis te verschaffen over de eigen middelen en mogelijkheden.