Categorieën
Kenya

Rusinga Island

< Back to Projects

Sinds geruime tijd heeft GDA contact met de stichting “Badilisha” op Rusinga Island in Kenya.

Dit eiland, gelegen in het Victoriameer, heeft te maken gehad met erosie door ontbossing. Sinds enige tijd is de gemeenschap gemotiveerd om bomen te planten. Daarmee wordt niet alleen de grond vast gehouden maar tevens het water in de grond en daarmee weer de kringloop van het water beïnvloed. De regens, die soms uitbleven of weer te heftig waren, zijn inmiddels weer zoals dat gebruikelijk was.
De bossen worden in de vorm van voedselbossen aangelegd.
Bovendien wordt er met permacultuur gewerkt.
Wij wisselen graag onze kennis met elkaar uit en hopen op een goede samenwerking op verschillende gebieden. Ook zal er contact zijn tussen het Innovatiecentrum in Bujumbura en de mensen van Badilisha, Kenya.

Zie voor meer informatie de websites:
http://rusingakids.wordpress.com
http://www.badilishapermaculture.org
en ons fotoalbum.

Categorieën
Nederland

Afrika in de Achterhoek

< Terug naar Projecten

Afrika ontmoet de Achterhoek is een lokaal initiatief van Global Development Africa, om de integratie van Afrikaanse migranten in Nederland te verbeteren. Dit doen wij door de organisatie van empowerment trainingen en culturele evenementen waarbij Nederlanders kunnen kennismaken met de verschillende Afrikaanse culturen en vice versa. Op deze culturele evenementen wordt onder andere de Afrikaanse keuken, muziek, dans en kunst gepresenteerd.

De Kickoff van Afrika in de Achterhoek in augustus 2020

GDA streeft ernaar een mix Afrikaans en Nederlands publiek bij deze evenementen waarbij zowel Nederlandse als Afrikaanse optredens en buffetten worden aangeboden. Er zal ruime publiciteit aan deze dagen gegeven worden zodat juist ook mensen van niet-Afrikaanse herkomst aanwezig kunnen zijn.
Het doel is om Afrikaanse migranten te bereiken via hun eigen netwerk en hen uit te nodigen en te stimuleren om hun eigen talenten en kwaliteiten in te zetten op een positieve manier. Dankzij evenementen als ‘Afrika ontmoet de Achterhoek’ ontstaat er meer verbinding tussen beide culturen.
Ben je geïnteresseerd in ons volgende evenement of zou je graag een bijdrage willen leveren op welke manier dan ook? Wij komen graag in contact.
Meer weten over dit project? Bekijk foto’s van de evenementen van GDA in ons fotoalbum.

Categorieën
Burundi

Over Burundi

Het kleine land Burundi ligt ten zuiden van de evenaar in het grote merengebied. Het gedeeltelijk bijbehorende Tanganyikameer is na het Siberische Baikalmeer het oudste en diepste meer ter wereld. Het strekt zich uit over 673 km en is gemiddeld 50 km breed.

Huisjes aan een meer in Burundi

Het landschap wordt gedomineerd door bergen en water.
De heuvels rond de grote meren behoren tot de dichtstbevolkte streken, onder meer omdat de grond er zeer vruchtbaar is door vulkanische activiteit. De hoogtes zorgen bovendien voor een mild klimaat, ondanks de nabijheid van de evenaar. Daardoor valt de regio buiten de zone waar de tseetseevlieg thuis is, zodat men er ook goed vee kan houden.

Het land heeft een tropisch klimaat, dat sterk bepaald wordt door hoogte en seizoen. Er zijn jaarlijks twee droge en twee natte seizoenen. De droge seizoenen vallen in de periode juni-augustus en januari-februari. Het lange natte seizoen loopt van maart tot mei en het korte van september tot november. De gemiddelde temperatuur ligt, naargelang de hoogte, tussen 24 en 17 graden. De gemiddelde neerslag is 150 cm per jaar.
Qua landschap heeft Burundi veel te bieden: de groene heuvels en het grote Tanganyikameer, elk met hun eigen flora en fauna. Het meer biedt bovendien een nog nauwelijks gerealiseerd potentieel van waterpret en –sport. De hele kustlijn tussen Bujumbara en Nyanza-Lac werd door een bevlogen ambtenaar van de toeristische dienst al eens omschreven als de “Burundese Rivièra”.

Aan het Tanganyikameer

Burundi heeft twee nationale parken: in het noordwesten het Kibira Nationaal Park met alpien regenwoud, dat in Rwanda overgaat in het Nyungwepark, en het Rurubu Nationaal Park in het noordoosten langs de Ruruburivier.

Burundezen met hun oogst

Landbouw is verreweg de belangrijkste economische activiteit. Het is de hoofdactiviteit van ca. 95 % van de bevolking. De belangrijkste exportgewassen zijn koffie en in mindere mate thee, suiker en katoen.
Naast de verwerkende industrie voor landbouwproducten zijn er bescheiden industriële activiteiten.
Burundi heeft naar Afrikaanse maatstaven een homogene bevolking: iedereen spreekt dezelfde taal, het Kirundi. De grootste etnische groepering is de Hutu. Verder bevinden er zich Tutsi en Twa-minderheden.
Vrouwen vormden in Burundi lang een achtergestelde groep en zijn nog vaak analfabeet. Tegenwoordig eist de grondwet dat minstens 30% van de posities binnen de regering en volksvertegenwoordiging door vrouwen worden bezet.

Categorieën
Burundi

Innovatiecentrum

< Terug naar Projecten

Global Development Africa wil samen met de lokale partners enkele gerichte beroepsopleidingen gaan verzorgen in het Innovatiecentrum in de staat Bujumbura, Burundi . Dit Innovatiecentrum zorgt voor ontwikkeling en een kans op persoonlijke groei, ondernemerschap en zelfredzaamheid voor de Burundese bevolking en het bedrijfsleven. Hiermee stimuleren wij de economische en sociale vooruitgang van Burundi vanuit haar eigen kracht. Het Innovatiecentrum draagt ook bij aan andere projecten van GDA, zoals het project Goed Boeren in Burundi. In het Innovatiecentrum kunnen opleidingen voor Burundese boeren worden verzorgd.

De economie van Burundi
Burundi is bezig met een wederopbouw na meer dan twee decennia burgeroorlog. Een doorsnee burger leeft van geld dat ver onder een leefbaar inkomen ligt. Dit komt doordat 40% van de bevolking werkloos is. De meeste werklozen zijn jongeren die door de burgeroorlog minder kans hebben gekregen om een beroep te leren. Er is momenteel nog steeds weinig kans om een beroepsopleiding te volgen, ook in de hoofdstad.
Een groot gedeelte van de bevolking van het platteland is naar de havenstaat Bujumbura getrokken, op zoek naar een veilige plek. Daardoor ontstond hier een grote concentratie van mensen, wat een intensief gebruik van de hotels en restaurants tot gevolg had. Tegelijkertijd ontbreekt het op deze plekken aan gekwalificeerd personeel en een goede standaard voor hygiëne en gezondheidszorg.

Doel van het Innovatiecentrum
GDA wil de bevolking een impuls geven door de ontwikkeling van een Innovatiecentrum, dat mede zal fungeren als een ontmoetingscentrum tussen de bevolking en lokale bedrijven. Jongeren krijgen de kans om een beroepsopleiding te volgen en bedrijven worden begeleid om hun producten en diensten te verbeteren. Op die manier ontstaat er synergie tussen jonge talenten en het bedrijfsleven.

Hoe gaat het Innovatiecentrum eruit zien?
In 2013 is begonnen met het lokaal fabriceren van baksteen uit rivierklei. Zo wordt lokaal bouwmateriaal gebruikt die de bevolking zelf maakt. Het productieproces is verbeterd van traditioneel naar het gebruik van moderne baksteen. Onder begeleiding van plaatselijke professionals is vervolgens de fundering van het Innovatiecentrum gelegd. Deze fase is o.a. mogelijk gemaakt door financiering van Ten Brinke Foundation.

Daarnaast zal het Innovatiecentrum gaan dienen als ontmoetings- en ondernemingscentrum. Ook zal een restaurant opgezet worden, verbonden aan de opleiding, waar jongeren werkervaring kunnen opdoen en een bron van inkomen kunnen vergaren. Stages en samenwerking zullen worden geregeld met lokale horeca.

De bouw van het Innovatiecentrum in 2019

Projectplan
GDA is momenteel bezig met het werven van fondsen voor de afwerking en inrichting om daadwerkelijk met de activiteiten te kunnen starten. De focus ligt op het afwerken van de ruimtes op de begane grond om hier zo snel mogelijk te kunnen starten met de begeleiding van kleine boeren en daarbij horende opleidingen. Verder zal er een naaiatelier gestart worden.

Vervolgens zal de keukeninstallatie gereed gemaakt worden. Tevens zal er een mogelijkheid zijn om daar te komen eten. In een later stadium zal een ICT-opleiding starten. Uiteindelijk is de ambitie om een multifunctioneel gebouw te ontwikkelen met een ontmoetingsruimte, diverse kantoren en een informatie- / gezondheidscentrum.

Wanneer dit Innovatiecentrum volledig draait kan vanuit deze ervaring een eventuele uitbreiding plaatsvinden naar omringende ontwikkelingslanden zoals Rwanda, Uganda Kongo en Malawi.

Meer weten over dit project? Bekijk foto’s van de bouw van het innovatiecentrum in ons fotoalbum.

Doneren
Iedereen moet de kans krijgen zich te ontwikkelen. Jij helpt toch ook mee?
Samen met donateurs zoals jij zorgt GDA voor een kans op onderwijs en ontwikkeling voor jongeren en ondernemers in Burundi. Voor een kleine bijdrage help jij bij de ontwikkeling van ons Innovatiecentrum. Je kunt ons project steunen door geld over te maken naar de bankrekening van Global Development Africa. Dit kan eenvoudig via onderstaande doneerknop.


Vertel je vrienden, familie en kennissen over dit project:

Categorieën
Burundi

Goed Boeren in Burundi

Steun ons project ‘Goed boeren in Burundi’

Goed boeren in Burundi is een initiatief van Global Development Africa om boeren te helpen bij het verbeteren van hun landbouwproces. Met sponsorgeld en donaties zet Global Development Africa zich in voor het verbeteren van het ondernemersklimaat van Burundese boeren. Door het verstrekken van leningen helpen wij boeren aan middelen zoals grondstoffen, arbeid en machines. Daarnaast ondersteunen wij beginnende boeren met opleidingen, coaching en ontwikkeling voor het optimaliseren van hun landbouwproces. Dankzij kennis en innovatie kan een hogere kwaliteit van de oogst worden gewaarborgd, waardoor de opbrengst niet langer voor eigen consumptie dient maar er een groeiende, winstgevende onderneming ontstaat. Deze boeren zullen uiteindelijk ook weer andere startende boeren inspireren en opleiden om hetzelfde te doen: een duurzame aanpak die lijdt tot volledige zelfredzaamheid en structurele armoedebestrijding. Ook bestrijden we genderongelijkheid door actief Burundese vrouwen bij het project te betrekken. Zij zijn dan ook de belangrijkste begunstigden van het initiatief.

Projecten als deze zijn hard nodig in Burundi. Het land is grotendeels arm en onderontwikkeld en de bevolking lijdt aan ernstige ondervoeding. Het overgrote deel (90%) van de Burundezen is werkzaam in de landbouw. Global Development Africa biedt Burundese boeren een langdurige, structurele oplossing voor een betere toekomst. Dit doen wij in het projectgebied Rukurama, vlakbij de hoofdstad Bujumbura. Een gebied met veel potentie dankzij de gunstige ligging vlakbij belangrijke rivieren, maar waar door klimaatverandering en gebrek aan kennis en middelen de landbouwopbrengsten ondermaats zijn.

Doelstelling van het project

Goed boeren in Burundi is een project van Global Development Africa dat zich richt op het verbeteren van het ondernemersklimaat van Burundese boeren. Het project draagt bij aan drie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, namelijk:

  1. Het bestrijden van armoede;
  2. Het bevorderen van gendergelijkheid;
  3. Het creëren van waardig werk en economische groei.
De SDGs waaraan dit project bijdraagt

Pilotproject

We starten met een pilotproject. Op het kaartje hieronder kunt u zien waar de eerste boerin Arody in Burundi haar gehuurd stukland bewerkt. Voor deze pilot hebben we ons het doelbedrag van €3.500,- gesteld, om boeren zoals Arody op weg te helpen zodat ze haar onderneming verder kan ontwikkelen.

Uiteindelijk is het doel om 10 blockfarms op te zetten met elk 10 werkzame Burundezen die worden opgeleid tot boer. De intentie is om 60% vrouwelijke kandidaten te selecteren om hen een kans te bieden en genderongelijkheid te bestrijden.

Hoe werkt een blockfarm?

De afbeelding hieronder geeft schematisch weer wat blockfarming inhoudt.

Een schematish overzicht van blockfarming

“Mijn wens is om milieuvriendelijker te kunnen produceren en niet alleen om mijn gezin zelf te voorzien van voedsel maar ook om de strijd tegen hongersnood aan te gaan.”

Arody Nahimana, Boerin in Burundi

Het Verhaal van… Arody Nahimana

De boer waarmee het pilotproject zal worden geïnitieerd is Arody Nahimana, geboren in 1970. Ze woont samen met haar man en dochter in Kajaga een kleine plaats in de gemeente Bujumbura in Burundi.

In 2018 heeft Arody een bachelor diploma in ‘Monitoring and Evaluation of Impact on Community Development Systems bij Summit International Institute (SII, www.sii.edu.bi) behaald. Sindsdien werkt ze als zelfstandige klein boerin in dorp Rukaramu in de gemeente Mutimbuzi, provincie Bujumbura.

Dankzij financiële steun van haar man en familieleden, heeft Arody een stuk grond kunnen huren van ongeveer 30 x 60 meter. De oogst wordt deels op de markt te koop aangeboden en deels zelf geconsumeerd.

Arody is een energieke en ondernemende vrouw. Haar wens is om meer te kunnen produceren en niet alleen om haar gezin zelf te voorzien van voedsel maar ook om de strijd tegen hongersnood aan te gaan. Arody is op zoek naar financiele ondersteuning om nog een stuk grond te kunnen kopen/huren om haar productie op te schalen. Daarnaast vindt ze het ook erg belangrijk om werkgelenheid te creёren voor haar plaatsgenoten. Steun aan kleine boeren/boerinnen zoals Arody betekent niet alleen heel veel voor Arody maar ook voor de inwoners van het plaats en de plaatsen erom heen. Met deze steun kan de lokale zelfredzaamheid worden bevorderd.

De lokale coördinator: Jean Marie Nibizi

In Burundi zal Jean Marie Nibizi zich gaan inzetten om Arody te begeleiden en de verbinding met Global Development Africa in Nederland te onderhouden. Jean Marie, geboren in 1962, woont samen met zijn vrouw en 6 kinderen in Bujumbura.

Jean Marie heeft een universitaire studie gevolgd en heeft internationale ervaring opgedaan vanuit zijn verschillende studies en werkbezoeken in de VS, Duitsland, Engeland en Zuid-Afrika. Momenteel werk Jean Marie als dominee. Daarnaast is hij voorzitter van organisatie Shine.

Via Shine heeft Jean Marie initiatieven ontplooid om gemeenschappen op te leiden en mensen bewust te maken van mensenrechten- en veiligheidskwesties, vredesopbouw, jobcreatie, milieubeheer en andere gebieden die duurzame ontwikkeling in Burundi ondersteunen. Doelstelling is om lokale gemeenschappen kansen te bieden die het milieu, de samenleving en de economie ondersteunen.

Met zijn expertise, enthousiasme en energie gaat Jean Marie de boeren in Burundi voor Global Development Africa opleiden en begeleiden.

De impact van COVID-19

Ontwikkelingslanden als Burundi worden extra zwaar getroffen door het COVID-19 virus. Door Lockdowns, gebrek aan social-distance-mogelijkheden, slechte hygiëne en beperkte medische voorzieningen is de situatie verslechterd. Dit maakt onze steun belangrijker dan ooit. Ontwikkelingslanden hebben het al moeilijk om oogsten en voedselvoorziening duurzaam te faciliteren door conflicten, voedselplagen en klimaatverandering. Daar komt COVID-19 nu als extra factor bij.

40 – 85% van alle voedselproducenten wordt door de pandemie extra getroffen. Dit geldt ook voor Burundi. Door onze directe contacten met boeren en coördinatoren in Burundi willen we de sponsorgeld en donaties zo optimaal mogelijk gebruiken en daarmee een bijdrage leveren aan het verkrijgen van een betere weerstand tegen deze gecompliceerde factoren.

Meer weten over dit project? Bekijk foto’s van onze activiteiten in Burundi in ons fotoalbum.