Goed Boeren in Burundi

Spread the love

Steun ons project ‘Goed boeren in Burundi’

Goed boeren in Burundi is een initiatief van Global Development Africa om boeren te helpen bij het verbeteren van hun landbouwproces. Met sponsorgeld en donaties zet Global Development Africa zich in voor het verbeteren van het ondernemersklimaat van Burundese boeren. Door het verstrekken van leningen helpen wij boeren aan middelen zoals grondstoffen, arbeid en machines. Daarnaast ondersteunen wij beginnende boeren met opleidingen, coaching en ontwikkeling voor het optimaliseren van hun landbouwproces. Dankzij kennis en innovatie kan een hogere kwaliteit van de oogst worden gewaarborgd, waardoor de opbrengst niet langer voor eigen consumptie dient maar er een groeiende, winstgevende onderneming ontstaat. Deze boeren zullen uiteindelijk ook weer andere startende boeren inspireren en opleiden om hetzelfde te doen: een duurzame aanpak die lijdt tot volledige zelfredzaamheid en structurele armoedebestrijding. Ook bestrijden we genderongelijkheid door actief Burundese vrouwen bij het project te betrekken. Zij zijn dan ook de belangrijkste begunstigden van het initiatief.

Projecten als deze zijn hard nodig in Burundi. Het land is grotendeels arm en onderontwikkeld en de bevolking lijdt aan ernstige ondervoeding. Het overgrote deel (90%) van de Burundezen is werkzaam in de landbouw. Global Development Africa biedt Burundese boeren een langdurige, structurele oplossing voor een betere toekomst. Dit doen wij in het projectgebied Rukurama, vlakbij de hoofdstad Bujumbura. Een gebied met veel potentie dankzij de gunstige ligging vlakbij belangrijke rivieren, maar waar door klimaatverandering en gebrek aan kennis en middelen de landbouwopbrengsten ondermaats zijn.

Doelstelling van het project

Goed boeren in Burundi is een project van Global Development Africa dat zich richt op het verbeteren van het ondernemersklimaat van Burundese boeren. Het project draagt bij aan drie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, namelijk:

  1. Het bestrijden van armoede;
  2. Het bevorderen van gendergelijkheid;
  3. Het creëren van waardig werk en economische groei.
De SDGs waaraan dit project bijdraagt

Pilotproject

We starten met een pilotproject. Op het kaartje hieronder kunt u zien waar de eerste boerin Arody in Burundi haar gehuurd stukland bewerkt. Voor deze pilot hebben we ons het doelbedrag van €3.500,- gesteld, om boeren zoals Arody op weg te helpen zodat ze haar onderneming verder kan ontwikkelen.

Uiteindelijk is het doel om 10 blockfarms op te zetten met elk 10 werkzame Burundezen die worden opgeleid tot boer. De intentie is om 60% vrouwelijke kandidaten te selecteren om hen een kans te bieden en genderongelijkheid te bestrijden.

Hoe werkt een blockfarm?

De afbeelding hieronder geeft schematisch weer wat blockfarming inhoudt.

Een schematish overzicht van blockfarming

“Mijn wens is om milieuvriendelijker te kunnen produceren en niet alleen om mijn gezin zelf te voorzien van voedsel maar ook om de strijd tegen hongersnood aan te gaan.”

Arody Nahimana, Boerin in Burundi

Het Verhaal van… Arody Nahimana

De boer waarmee het pilotproject zal worden geïnitieerd is Arody Nahimana, geboren in 1970. Ze woont samen met haar man en dochter in Kajaga een kleine plaats in de gemeente Bujumbura in Burundi.

In 2018 heeft Arody een bachelor diploma in ‘Monitoring and Evaluation of Impact on Community Development Systems bij Summit International Institute (SII, www.sii.edu.bi) behaald. Sindsdien werkt ze als zelfstandige klein boerin in dorp Rukaramu in de gemeente Mutimbuzi, provincie Bujumbura.

Dankzij financiële steun van haar man en familieleden, heeft Arody een stuk grond kunnen huren van ongeveer 30 x 60 meter. De oogst wordt deels op de markt te koop aangeboden en deels zelf geconsumeerd.

Arody is een energieke en ondernemende vrouw. Haar wens is om meer te kunnen produceren en niet alleen om haar gezin zelf te voorzien van voedsel maar ook om de strijd tegen hongersnood aan te gaan. Arody is op zoek naar financiele ondersteuning om nog een stuk grond te kunnen kopen/huren om haar productie op te schalen. Daarnaast vindt ze het ook erg belangrijk om werkgelenheid te creёren voor haar plaatsgenoten. Steun aan kleine boeren/boerinnen zoals Arody betekent niet alleen heel veel voor Arody maar ook voor de inwoners van het plaats en de plaatsen erom heen. Met deze steun kan de lokale zelfredzaamheid worden bevorderd.

De lokale coördinator: Jean Marie Nibizi

In Burundi zal Jean Marie Nibizi zich gaan inzetten om Arody te begeleiden en de verbinding met Global Development Africa in Nederland te onderhouden. Jean Marie, geboren in 1962, woont samen met zijn vrouw en 6 kinderen in Bujumbura.

Jean Marie heeft een universitaire studie gevolgd en heeft internationale ervaring opgedaan vanuit zijn verschillende studies en werkbezoeken in de VS, Duitsland, Engeland en Zuid-Afrika. Momenteel werk Jean Marie als dominee. Daarnaast is hij voorzitter van organisatie Shine.

Via Shine heeft Jean Marie initiatieven ontplooid om gemeenschappen op te leiden en mensen bewust te maken van mensenrechten- en veiligheidskwesties, vredesopbouw, jobcreatie, milieubeheer en andere gebieden die duurzame ontwikkeling in Burundi ondersteunen. Doelstelling is om lokale gemeenschappen kansen te bieden die het milieu, de samenleving en de economie ondersteunen.

Met zijn expertise, enthousiasme en energie gaat Jean Marie de boeren in Burundi voor Global Development Africa opleiden en begeleiden.

De impact van COVID-19

Ontwikkelingslanden als Burundi worden extra zwaar getroffen door het COVID-19 virus. Door Lockdowns, gebrek aan social-distance-mogelijkheden, slechte hygiëne en beperkte medische voorzieningen is de situatie verslechterd. Dit maakt onze steun belangrijker dan ooit. Ontwikkelingslanden hebben het al moeilijk om oogsten en voedselvoorziening duurzaam te faciliteren door conflicten, voedselplagen en klimaatverandering. Daar komt COVID-19 nu als extra factor bij.

40 – 85% van alle voedselproducenten wordt door de pandemie extra getroffen. Dit geldt ook voor Burundi. Door onze directe contacten met boeren en coördinatoren in Burundi willen we de sponsorgeld en donaties zo optimaal mogelijk gebruiken en daarmee een bijdrage leveren aan het verkrijgen van een betere weerstand tegen deze gecompliceerde factoren.

Meer weten over dit project? Bekijk foto’s van onze activiteiten in Burundi in ons fotoalbum.