Categories
Nederland

Africa in the Achterhoek

< Back to Projects

Africa meets the Achterhoek is a local initiative of Global Development Africa, to improve the integration of African migrants in the Netherlands. We do this by organizing empowerment training and cultural events where Dutch people can get to know the different African cultures and vice versa. These cultural events include African cuisine, music, dance and art.

The Kick-off of ‘Africa in de Achterhoek’ in August 2020

GDA strives for a mix of African and Dutch audiences at these events, offering both Dutch and African performances and buffets. These days will be widely publicized to also reach people of non-African origin.
The aim is to reach African migrants through their own network and to invite and encourage them to use their own talents and qualities in a positive way. Thanks to events such as ‘Africa meets the Achterhoek’, there is more connection between both cultures.
Are you interested in our next event or would you like to contribute in any way? We would like to get in touch.
Want to know more about this project? View photos of GDA’s events in our photo album.

Categories
Nederland

Afrika in de Achterhoek

< Terug naar Projecten

Afrika ontmoet de Achterhoek is een lokaal initiatief van Global Development Africa, om de integratie van Afrikaanse migranten in Nederland te verbeteren. Dit doen wij door de organisatie van empowerment trainingen en culturele evenementen waarbij Nederlanders kunnen kennismaken met de verschillende Afrikaanse culturen en vice versa. Op deze culturele evenementen wordt onder andere de Afrikaanse keuken, muziek, dans en kunst gepresenteerd.

De Kickoff van Afrika in de Achterhoek in augustus 2020

GDA streeft ernaar een mix Afrikaans en Nederlands publiek bij deze evenementen waarbij zowel Nederlandse als Afrikaanse optredens en buffetten worden aangeboden. Er zal ruime publiciteit aan deze dagen gegeven worden zodat juist ook mensen van niet-Afrikaanse herkomst aanwezig kunnen zijn.
Het doel is om Afrikaanse migranten te bereiken via hun eigen netwerk en hen uit te nodigen en te stimuleren om hun eigen talenten en kwaliteiten in te zetten op een positieve manier. Dankzij evenementen als ‘Afrika ontmoet de Achterhoek’ ontstaat er meer verbinding tussen beide culturen.
Ben je geïnteresseerd in ons volgende evenement of zou je graag een bijdrage willen leveren op welke manier dan ook? Wij komen graag in contact.
Meer weten over dit project? Bekijk foto’s van de evenementen van GDA in ons fotoalbum.