Over ons

Global Development Africa (GDA) is een Nederlandse stichting opgericht in 2007 door Afrikaanse migranten in Nederland. De stichting wordt geleid door zowel Nederlandse als Afrikaanse vrijwilligers. We zien de waarde van samenwerkingen over grenzen, om het ontwikkelingsproces van Afrika te bevorderen. De doelgroep waarop GDA zich richt is naast de Afrikaanse bevolking ook Afrikaanse migranten in Nederland.

We hebben ons als stichting de volgende doelen gesteld:
Globale samenwerkingsverbanden
Afrika is bezig met een grote ontwikkeling, waarin uitwisselingen van kennis en vaardigheden mogelijkheden biedt tot verdere uitbreiding.

Afrikaanse migranten kunnen hun kennis uitdragen in de wereld. GDA wil ook ondernemers in Nederland en Afrikaanse landen met elkaar in contact brengen.

Toegang tot wereldontwikkelingen
GDA wil informatie en bewustzijn uitbreiden door zowel persoonlijke benaderingen als door middel van moderne communicatiemogelijkheden. Ook vredesprocessen vinden hierin een plaats. Hergebruik, duurzaamheid en Fairtrade hebben al een forse sprong genomen. Gezondheid en armoedebestrijding zijn vooral van groot belang in Afrika.

Focus op scholing en ontwikkeling
Door kinderen te scholen kunnen zij opgroeien tot sterke jongeren. Door jongeren te helpen bij een opleiding tot een beroep, zullen de komende generaties ook hun kinderen een goede opvoeding en scholing kunnen geven.

Eigen krachten inzetten
Ieder mens heeft eigen talenten en krachten, die vaak onvoldoende zijn aangeboord. Ontwikkeling van de persoonlijke power geeft zelfbewustzijn en creativiteit om het leven vorm te geven. GDA gelooft in het aanboren van persoonlijke bronnen die richting geven aan het verdere leven.

Een goede eigen plek vinden in Nederland, Afrika of elders
Eigen cultuur behouden binnen de context van andere regels en gewoontes vraagt om onderzoek en afwegingen. In Nederland is het voor migranten niet altijd vanzelfsprekend een plek in de samenleving te vinden. Bij terugkeer naar land van herkomst is actuele kennis en hulp bij verdere werkzaamheden onmisbaar.

Uitbreiding van mogelijkheden
Vanuit een lokale optie kan gekeken worden naar mogelijkheden voor een gezonde groei, waarvan iedereen kan profiteren om met elkaar samen te werken. Samenleving in vrede is mogelijk door kennis en ontwikkeling over de eigen middelen en mogelijkheden en door armoedebestrijding.

Wie wij zijn

Global Development Africa is een stichting bestaande uit drie bestuursleden, een uitvoerend orgaan en diverse partners in Nederland en Afrika. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

• Antoinette Harerimana – Voorzitter
• Madeleine Munyankiko – Penningmeester
• Anna Schimmel – Secretaris

Het uitvoerend orgaan werkt op uiteenlopende manieren samen met adviesgroepen en vrijwilligers. Bestuurders en vrijwilligers die Global Development Africa een warm hart toedragen doen dit vanuit liefdadigheid. Wil jij ook meehelpen als vrijwilliger voor GDA? Leuk! Neem contact op via onze contactpagina. We ontmoeten je graag.

Jaarverslagen

Dankzij iedereen die ons steunt of waarmee wij samenwerken, kunnen we direct meetbare resultaten boeken op kleinschalig niveau. Wij streven naar duurzame initiatieven die een effectieve oplossing bieden tegen armoede en andere problematiek.
Lees onze verantwoording in het Jaarverslag 2020 om te zien hoe GDA bijdraagt aan een betere wereld.

Eerdere jaarverslagen vind je hieronder:
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018